Анкета для постачальників

Напрямок

Назва підприємства

Постачання яких товарів планується?

Форма реєстрації предприємства:

Адреса (юридична і фактична):

Контактний номер телефону

Електронна адреса

Керівник підприємства

Особа, уповноважена вести переговори (ПІБ і посада):

Сайт вашої компанії:

На які питання Ви хотіли б отримати відповідь?

Додаткова інформація і побажання постачальника:

Дата заповнення:

Ваше ПІБ: